LOADING CLOSE

PSM I ve PSPO I Sınavlarına Hazırlık Notlarım

PSM I ve PSPO I Sınavlarına Hazırlık Notlarım

Toplamda bir buçuk aylık bir hazırlık süreci iki sınava hazırlanmak için yeterli olacaktır. PSM I sınavına giriş 150 USD, PSPO I sınavı giriş ise 200 USD. Sınavlara girişte sınava hazırlık eğitimi almış olma ya da belirli bir süre çalışmış olma şartı bulunmamakta.

Yapılan online sınavları evden kendi bilgisayarınızdan alıyorsunuz. PMI’ınki gibi sınav öncesi ya da sınav esnasında katı bir denetim süreci yok, hatta herhangi bir denetim süreci yok. 80 soruyu 60 dakika içinde çözmeniz isteniyor ve bu süreç içinde istediğiniz kaynaktan yararlanabilirsiniz.

Her iki sınavın art arda alınması yararlı olacaktır, zira sorular oldukça benzer ve aynı temel bilgilere dayanıyor. İnternet ortamındaki sorular da aynı şekilde benzerlik taşıyor, scrum.org tarafından sorulan soruların metinlerinde geçen ifadelerin eş anlamlıları kullanılarak sorular üretilmiş. Bir süre sonra sorulara aşinalık geliştiriyorsunuz, bol soru çözmüş olmak hız açısından yararlı olacaktır.

Konu anlatımı açısından şu kitabın dili oldukça hoşuma gitti, hepsini okudum. İlerleyen süreçte Türkçeye de çevirmeyi planlıyorum: https://www.amazon.com/Essential-Scrum-Practical-Addison-Wesley-Signature/dp/0137043295

Yine Türkçeye çevirmeyi planladığım ancak şu anda sadece İngilizcesi mevcut olan Head First Agile kitabının Agile ve Scrum ile ilgili konu başlıklarını okuyarak buralardaki soruları çözmenizi de tavsiye ederim: https://www.oreilly.com/library/view/head-first-agile/9781491944684/

Türkçe kaynak ile bilgilerini desteklemek isteyen arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda çevirdiğim O’Reilly yayınlarına ait Learning Agile adlı kitaptan yararlanabilirler: https://www.yakinplan.com.tr/agilei-anlamak-1

Konu anlatımı açısından Scrum.org’da yer alan materyaller faydalı ancak farklı yazarların bloglarından seçilen metinleri bir araya getiren dağınık bir anlatım tarzı söz konusu, o nedenle scrum.org’dan sadece “Scrum Guide” (https://www.scrum.org/resources/scrum-guide) ve deneme testleri (https://www.scrum.org/open-assessments/scrum-open ve https://www.scrum.org/open-assessments/product-owner-open) konusunda faydalanmayı tavsiye ediyorum. Her girdiğinizde farklı sorular çıkması bakımından bu deneme testlerini birkaç kere alabilirsiniz.

Scrum Guide’de yapılan güncel değişiklikleri takip etmek önemli o nedenle yararlandığınız kaynakların eski tarihli olmamasına dikkat edin.

Konu anlatımı çalışırken ve soru çözerken yararlandığım ücretli ve ücretsiz kaynaklar:

Sınavlara hazırlanırken çözdüğüm sorular arasında hata yaptığım soruların doğru yanıtlarına dayanarak hazırladığım notları ekte bulabilirsiniz, aralarında tekrarlar ya da gözümden kaçan yanlışlar olabilir kusuruma bakmayın: http://fatihunal.com.tr/preparation-notes-for-professional-scrum-master-i-psm-i-and-professional-scrum-product-owner-i-pspo-certification-exams/

Uzun vadede PMP sınavının içeriğinin PSM ve PSPO sınavlarına doğru evrileceğini düşünüyorum. Zira belirli proje türlerinde predictive (öngörücü) yaklaşımlara ihtiyaç duyulsa da iterative ve incremental (yinelemeli ve artırımlı) yaklaşımlar yani planlamayı minimum düzeyde tutan ve değişikliği bu kadar sıkı kontrol altında tutmayan Agile (çevik) yaklaşımlar giderek popülerlik kazanıyor. Scrum gibi Agile yaklaşımlarının kuralsız ve fazla serbest gibi görünmesi bazılarımızı korkutuyor olabilir, bu noktada PMP’nin beraberinde getirdiği Süreçler, Bilgi Alanları, Araçlar ve Teknikler çerçeveyi biraz daha belirgin hale getirmeyi sağlayabilir.

Hepsinden öte kişilerin belirli proje yönetim disiplinlerini benimsemelerini ve uygulamalarını sağlayan bu sınavlar bir noktada yetersiz kalabilir. Kurumların da bu disiplerinleri bütüncül bir şekilde içselleştirmelerini sağlayan ve bunu kontrol eden bir sertifikasyon yapısına (kurumlara da sertifika veren) ihtiyaç duyulabilir.