LOADING CLOSE

PMBOK 6 Yayın Tarihi ve Zaman Planlaması

PMBOK 6 Yayın Tarihi ve Zaman Planlaması

Bu makale, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK® Kılavuzu) Altıncı Baskısının yayınlanma tarihine ve bunun PMP® Sınavını nasıl etkilediğine ilişkin kısa bir genel açıklama içermektedir.

PMBOK® Kılavuzu 6. baskısına dair tüm tarihleri size sunmanın yanı sıra, PMP sınavına hazırlık çalışmalarınızda hangi sürümü kullanmanız gerektiğine dair tavsiyeler de yer almaktadır.

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) ® daha spesifik sürüm tarihleri ​​yayınladıkça bu yazı da zamanla güncellenecektir.

 

S: PMBOK® Kılavuzu 6. Baskısı ne zaman çıkacak?

C: PMI®’a göre, aşağıdaki çıkış tarihlerini bekleyebiliriz:

Taslak baskının 2017 yılının ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor (Ocak-Mart 2017)

Son baskının ise 2017 yılının üçüncü çeyreğinde (Haziran-Ağustos 2017) çıkması planlanıyor.

Taslak baskı eğitim materyallerini güncellemeye başlayabilmeleri için ağırlıklı olarak eğitim şirketleri için hazırlanmıştır. Öğrencilerin bu taslak baskı hakkında hiç endişelenmeleri gerekmiyor.

 

S: PMP® Sınavı ne zaman değişecek?

C: PMP® Sınavı büyük oranda PMBOK® Kılavuzu’nda bulunan içeriğe dayanmaktadır. Sınav içeriğinin 5. baskıdan 6. baskıya geçişi aşağıdaki gibi planlanmıştır:

PMP Sınavında PMBOK® Kılavuzu 6. baskı güncellemesi 2018 yılının 1. Çeyreğinde (muhtemelen Ocak 2018 gibi erken bir tarihte) gerçekleşecektir.

 

S: Başlıca değişiklikler neler olacak?

C:

1) Süreç sayısı 47’den 49’a çıkacaktır.

 

2) Üç yeni süreç eklenecek ve bir süreç silinecektir.

Yeni süreçler:

“Proje Bilgi Birikiminin Yönetimi” (“Manage Project Knowledge”)

“Kaynakların Kontrolü” (“Control Resources”)

“Risk Yanıtlarının Uygulanması” (“Implement Risk Responses”)

Silinen süreç:

“Tedariklerin Kapanışı” (“Close Procurements”) süreci kaldırılacaktır. Bu sürecin işlevselliği “Projenin ya da Fazın Kapatılması” (“Close Project or Phase”) Süreci ile birleştirilecektir.

 

3) İki Bilgi Alanı yeniden adlandırılacaktır.

“Proje İnsan Kaynakları Yönetimi” (“Project Human Resource Management”) bilgi alanının adı “Proje Kaynak Yönetimi” (“Project Resource Management”)  olarak değiştirilecektir.

“Proje Zaman Yönetimi” (“Project Time Management”) bilgi alanının adı “Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi” (“Project Schedule Management”) olarak değiştirilecektir.

 

4) Bazı süreçler yeniden adlandırılacaktır:

“Kalite Güvencesinin Sağlanması” (“Perform Quality Assurance”) sürecinin adı “Kalitenin Yönetimi” (“Manage Quality”) olarak değiştirilecektir.

“İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması” (“Plan Human Resource Management”) sürecinin adı “Kaynak Yönetiminin Planlanması” (“Plan Resource Management”) olarak değiştirilecektir.

“Proje Ekibinin Oluşturulması” (“Acquire Project Team”) sürecinin adı “Kaynakların Oluşturulması” (“Acquire Resources”) olarak değiştirilecektir.

“İletişimin Kontrolü” (“Control Communications”) sürecinin adı “İletişimin İzlenmesi” (“Monitor Communications”) olarak değiştirilecektir.

“Risklerin Kontrolü” (“Control Risks”) sürecinin adı “Risklerin İzlenmesi” (“Monitor Risks”) olarak değiştirilecektir.

“Paydaş Yönetiminin Planlanması” (“Plan Stakeholder Management”) sürecinin adı “Paydaş Katılımının Planlanması” (“Plan Stakeholder Engagement”) olarak değiştirilecektir.

“Paydaş Katılımının Kontrolü” (“Control Stakeholder Engagement”) sürecinin adı “Paydaş Katılımının İzlenmesi” (“Monitor Stakeholder Engagement”) olarak değiştirilecektir.

 

5) Bölümlerin Tekrar Sıraya Konması

İlk bölümler (Bölüm 1 ila 3) yeniden sıralanacaktır. Bölüm 1 – 3’teki bilgiler 2 bölüm halinde birleştirilecek ve yeni 3. Bölüm, Proje Yöneticisinin rolünün birçok yönünün PMI Yetenek Üçgeni (PMI Talent Triangle)’ne özel olarak eşleneceği “Proje Yöneticisinin Rolü” (“The Role of the Project Manager”) ne adanacaktır.

 

6) Projenin analizi ve her bir sürece ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği anlamına gelen Süreç Uyarlama (Terziliği) (“Process Tailoring”) mevcut olacaktır (projenin kapsamına ve boyutuna dayanarak).

 

7) Yeni PMBOK® Kılavuzunda “Devam Eden” (Ongoing) (sürekli olarak yürütülen) süreçlerle “Devam etmeyen süreçler” (Non-ongoing) arasındaki farklılığı gösteren çeşitli gösterimler mevcut olacaktır. Bu kavram PMBOK® Kılavuzu 6. Baskıda ilk defa vurgulanacaktır.

 

8) Proje Kapsamı (Project Scope) ve Ürün Kapsamı (Product Scope) kavramları PMBOK® Kılavuzu 6. Baskıda ilk defa vurgulanacaktır.

 

9) PMBOK® Kılavuzu tarafından desteklenen Kazanılmış Değer araç seti (Earned Value Toolkit) “Kazanılan Zaman Çizelgesi Yönetimi” (Earned Schedule Management)’ni de kapsayacaktır.

 

10) “İletişim” (“Communication”) (iki kişi arasındaki iletişimde olduğu gibi) ve “İletişimler” (“Communications”) (yayınlanan e-postalar gibi insan yapımı şeylerde olduğu gibi) arasında ayrım olacaktır.

 

11) “Yanıtları Taşıma” (“Escalate Responses”) adlı yeni strateji Proje Yöneticisine riski uygun partiye taşıma olanağı sağlar bu sayede söz konusu risk artık onun sorumluluğu dışındadır. Riskler taşındıktan sonra Proje Yöneticisi artık şu seçeneklerden birini seçecektir:

  1. A) Eğer isterse riski proje risk listesinden kaldırır veya
  2. B) Riski risk listesinde tutar ama onu “Taşınmış / -e Atanmış (Escalated/Assigned To)” olarak sınıflandırır.

 

12)Yeni, Alınan Dersler Listesi (Lessons Learned Register) şimdi ITTO (Inputs, Tools, Techniques and Outputs – Girdiler, Araçlar, Teknikler ve Çıktılar) kümesinin bir parçası olacaktır. Proje Yöneticileri artık sıklıkla (sadece proje bitiminde değil) güncelleme yapmaya teşvik edilecektir. Güncellemeler proje boyunca, özellikle proje fazlarının sonunda (Agile’daki “Retrospektif”lere benzer şekilde) olmak üzere herhangi bir zamanda yapılabilecektir.

 

13) PMBOK® Kılavuzunun kendisi bazı alanlarda zorunlu ton yerine gönüllü tonu daha fazla benimsemektedir. Örneğin, Gereksinimlerin Toplanması (Requirements Collection) için şimdi artık “İşte elimizdeki muhtemel araç tercihlerinin bir listesi. Mevcut projenize en uygun olanlardan birini seçin.” diyebileceklerdir.

 

14) ITTO (Inputs, Tools, Techniques and Outputs – Girdiler, Araçlar, Teknikler ve Çıktılar) Gruplama: ITTO tablosundaki Girdi ve Çıktılarda sadeleştirme olacaktır. Araçlar ve Teknikler ortak başlıklar altında gruplandırılacaktır.

 

15) Yeni Ek Bilgisi:

Temel Kavramların Özeti (Summary of Key Concepts)

Uyarlama Esaslarının Özeti (Summary of Tailoring Considerations)

Araç ve Tekniklerin Özeti (Summary of Tools & Techniques)

Uyarlamalı ve Yinelemeli Yaklaşımlar (Adaptive & Iterative Approaches)

 

S: Çalışmak için PMBOK Kılavuzunun hangi baskısını kullanmalıyım?

C: Bu kolay bir soru:

Sınava 1 Ocak 2018’den önce mi gireceksiniz? O halde PMBOK® Kılavuzu 5. Baskıyı kullanacaksınız.

Sınava 1 Ocak 2018’den sonra mı gireceksiniz? O zaman PMBOK® Kılavuzu 6. Baskıyı kullanacaksınız.

 

Yukarıdaki tavsiyenin, PMP® sınavının muhtemelen Ocak 2018’de yeni standarda dönüşeceği beklentisine dayandığını lütfen unutmayın. Bu bilgiler ışığında PMP Sınavına 2017 yılı içerisinde PMBOK® Kılavuzu 5. Baskısı halen daha geçerliyken girmenizi tavsiye ederiz. PMP Sınavına Türkçe dil desteği ile hazırlanacak olan arkadaşlara “Head First PMP Türkçe”yi şiddetle tavsiye ederim. Uygun fiyata satın almak için gerekli detaylara bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz.